Datum: 11 mei 2012

Verbeteren of Veranderen?

(5-11-2012)
Auteur: Frans van den Broek MBA

Managementgoeroe is een beroep waarin je oud kunt worden, maar het was Michael Hammer niet gegund. Een paar jaar geleden overleed hij aan een hersenbloeding op 60-jarige leeftijd. Erg jammer. Vooral nu er net een crisis is.

Michael Hammer werd wereldberoemd in de jaren negentig met het idee van business reengineering. Reengineering draait om de vraag: ‘Stel dat je met al je kennis en ervaring vandaag opnieuw zou beginnen met je bedrijf, zou je het dan weer precies net zo inrichten?’

Veel ondernemers is het gegund een nieuw bedrijf te starten en van hun ervaringen gebruik te maken. De meesten, en zeker directies in loondienst, hebben deze luxe niet.

Zij dienen hun bedrijf zodanig aan te passen dat er een flexibel apparaat ontstaat om in de snel veranderende markt te kunnen scoren. Dat vraagt veel van de organisatie, processen en hulpmiddelen. Die vormen namelijk op enig moment een gegeven.

De oplossing die vaak wordt verkozen is die van verbeteren. Met de focus op het bedrijf gaat men de route van Operational Excellence, ofwel het doelmatig inrichten en efficiënt uitvoeren. Deze aanpak leidt bijna altijd tot verbeteringen indien er een goede methodiek wordt gekozen en/of omdat er gewoonweg nog veel blijkt te verbeteren.

BAEKnet heeft niets tegen verbeteracties, maar gelooft eendachtig het gedachtegoed van Hammer meer in stevige aanpassingen/veranderingen. Dit om een aantal redenen:

–          verbetermanagement is vaak gericht op het bereiken van efficiency en betekent niet zelden te weinig voor de klant

–          vaak worden kosten erdoor verlaagd maar het bedrijf wordt niet flexibeler, juist eerder rigide

–          de inspanning is vaak onevenredig groot ten opzichte van de te behalen resultaten.

Daarnaast is het niet realistisch als een reeds uitgeklede organisatie, die worstelt om tijdens deze lastige economische tijden het hoofd boven water te houden, wordt opgezadeld met een enorme efficiency opdracht die vraagt om veel extra inspanning bovenop de reeds grote werkdruk.

BAEKnet gaat uit van de markt en wat deze vraagt. Niet onlogisch, want klanten betalen de rekening voor de voortgebrachte diensten en producten. Vanuit deze marktfocus wordt terug naar binnen gekeken. De oplossing bestaat dan uit een stoere herinrichting. Grotere stappen dan bij verbeterprojecten dus. Deze zijn onontkoombaar, omdat er immers een vernieuwd bedrijf moet ontstaan. Hierbij worden bedrijven georganiseerd rond klantgerichte processen en niet rond functionele afdelingen. Dus niet: marketingmensen bij marketingmensen en p&o’ers bij p&o’ers, maar juist een mix van functies gegroepeerd rond telkens één helder proces voor telkens één duidelijke klantengroep. Geen gefragmenteerde afdelingen die alleen op hun deeltaak focussen, maar mensen die allemaal weten om welk einddoel het gaat. Indien er veel verschillende klantgerichte processen bestaan of het een klein bedrijf betreft, dient de opdracht van iedere afdeling te zijn om een gerichte bijdrage te leveren aan het behalen van het resultaat in de markt. Daar wordt die afdeling dan op gemeten en gewaardeerd.

Een bedrijf echt reengineeren is niet gemakkelijk. Het vraagt visie, lef en verandervermogen. Het gaat alleen wanneer iedereen ervan is doordrongen dat er nu écht iets moet gebeuren. Heeft u de visie? Of in elk geval het lef? De veranderprofessionals van BAEKnet helpen u dan graag bij het ontwikkelen van die visie en leveren eveneens het verandervermogen. Never waste a good crisis!

Generalist of specialist?

(5-11-2012)
Auteur: Frans van den Broek MBA

Ofschoon er een tijd was dat aan de vraag naar generalisten nauwelijks kon worden voldaan,
merken wij dat opdrachtgevers tegenwoordig vaker kiezen voor specialisten.

De meeste bedrijven die een opdracht uitzetten bij een interim-bureau, hebben een heel specifiek profiel voor ogen van de persoon die hun probleem moet gaan oplossen. De opdrachtgever zoekt iemand van overstijgend niveau, die veel ervaring heeft met het probleem waar het bedrijf mee worstelt. En liefst ook nog iemand die ervaring heeft in de branche waarin zij opereren. Iemand die dit soort situaties al minstens drie keer bij de hand heeft gehad. Die precies kan aangeven hoe je een dergelijk probleem oplost, gelardeerd met aansprekende praktijkvoorbeelden en klinkende resultaten. Bedrijven zoeken immers zekerheid.

Op zich is het niet onlogisch dat een bedrijf dergelijke eisen stelt. De opdrachtgever wil waar voor zijn geld. Als er een interim-manager wordt ingevlogen, wil men de grootst mogelijke zekerheid dat deze inzet op zo kort mogelijke termijn zal renderen. Aanwijsbare ervaring is daarbij dan één van de weinige concrete zaken die een opdrachtgever in handen heeft bij de keuze van een interim-manager waarmee de organisatie nog geen ervaring heeft opgedaan.

Maar, hoe breed kun je zijn? En gaat het daar werkelijk om? 

BAEKnet professionals hebben ervoor gekozen om zich duidelijk te specialiseren, nadat het generalistische profiel door jarenlange ervaring in lijnfuncties en directieposities reeds was gecreëerd. We hebben dus alle rangen en standen in vele marktsegmenten en –sectoren doorlopen en bedienen de opdrachtgever nu vanuit ons eigen specialisme: een zeer sterke verbeter- en veranderkracht. We ontwikkelen en implementeren nieuwe manieren van werken en concrete, duurzame oplossingen en betrekken hier de organisatie in de volle breedte bij. Alleen daardoor kunnen we de organisatie mobiliseren en beklijft de nieuwe situatie, nog lang nadat de Baeknet professional al weer op een volgende opdracht is aangesteld.

Dat is ons onderscheidend vermogen, herkenbaar voor potentiële nieuwe opdrachtgevers.

© 2020 Baeknet

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑