Voorbeelden van projecten die wij bij bedrijven en non profit organisaties hebben gerealiseerd:

 • Begeleiden van strategische heroriëntaties.
 • Business analyses in opdracht van financiers.
 • Bedrijfssluitingen en –verplaatsingen.
 • Strategieontwikkeling na fusies.
 • Bestuurlijke herstructureringen.
 • Samenvoegen werkmaatschappijen.
 • Grote investeringsprojecten.
 • Bedrijfssluitingen en nieuwbouwprojecten.
 • Verkoop bedrijf(sonderdelen).
 • Organisatieontwikkelingsprojecten.
 • Begeleiding van fusies en overnames.
 • Implementatie trajecten ICT (ERP) pakketten.