Taco Hendriksz, 21 februari 2021

NOW : werkgelegenheidssubsidie of verliesfinanciering?

Economisch Nederland en dan met name maar niet uitsluitend de Retail, de ZZP-ers en het MKB zuchten onder de strenge Corona regels. NOW I/II/III, TOZO (1, 2 en 3), TVL, TOGS regelingen, garanties van de overheid bij grote leningen (o.a. de KLM), regelingen om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden en de werkgelegenheid te behouden. Daarbij komen nog de uitstel regelingen van de Belastingdienst. Tegelijkertijd (of wellicht juist wel als gevolg van die regelingen) is het aantal faillissementen historisch laag (2020) en de werkeloosheid dalende.

Wij vragen ons oprecht af of het historisch lage aantal faillissementen en werkeloosheid niet onlogisch is en de regelingen een fors aantal bedrijven op de been houd die onder normale economische omstandigheden geen continuïteit zouden hebben.  En of er niet, als al die steun straks wegvalt, alsnog allerlei bedrijven gaan omvallen (faillissement) of moeten saneren – en dus mensen ontslaan.

Ons inziens is het realistisch om te veronderstellen dat op het moment dat de overheid de regelingen stopzet er een groot probleem ontstaat. Dan gaat de meter lopen: terugbetaling van de opgelopen Belastingschuld (in 36 maanden) en terugbetaling van de opgeschorte rente en aflossingen (vooralsnog voor de zomer van 2022). En dat terwijl de reguliere belastingen, rentes en aflossingen ook worden hervat. In een markt die bovendien nog moet herstellen. Onze ervaring is bovendien dat veel van deze bedrijven magere winst marges en kasstromen hebben. Dubbele kasstromen zijn noodzakelijk om aan alle verplichtingen te voldoen. Is een zachte landing nog wel mogelijk?

Is er dan nog voldoende perspectief?

Ja wel, er is naar onze menig voldoende perspectief. Perspectief in die zin dat deze bedrijven een veel langere looptijd zouden kunnen krijgen om de achterstanden bij de Belastingdienst en Banken terug te betalen. Bijvoorbeeld door deze achterstanden in een betalingsregeling op maat van minimaal 5 jaar tot 10 jaar terug te kunnen betalen. Dat kan er voor zorgen dat bedrijven  geen probleem hebben met hun continuïteit als gevolg van een liquiditeitstekort.

Baeknet heeft een scan ontwikkeld om de kasstromen voor de komende periode helder inzichtelijk te maken. En is bovendien gespecialiseerd om betalings-regelingen te onderbouwen en te realiseren.

Kijk gerust op onze website www.baeknet.nl voor onze mensen en aanpak.