Auteur: Baeknet - Taco

NOW : werkgelegenheidssubsidie of verliesfinanciering?

Taco Hendriksz, 21 februari 2021

NOW : werkgelegenheidssubsidie of verliesfinanciering?

Economisch Nederland en dan met name maar niet uitsluitend de Retail, de ZZP-ers en het MKB zuchten onder de strenge Corona regels. NOW I/II/III, TOZO (1, 2 en 3), TVL, TOGS regelingen, garanties van de overheid bij grote leningen (o.a. de KLM), regelingen om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden en de werkgelegenheid te behouden. Daarbij komen nog de uitstel regelingen van de Belastingdienst. Tegelijkertijd (of wellicht juist wel als gevolg van die regelingen) is het aantal faillissementen historisch laag (2020) en de werkeloosheid dalende.

Wij vragen ons oprecht af of het historisch lage aantal faillissementen en werkeloosheid niet onlogisch is en de regelingen een fors aantal bedrijven op de been houd die onder normale economische omstandigheden geen continuïteit zouden hebben.  En of er niet, als al die steun straks wegvalt, alsnog allerlei bedrijven gaan omvallen (faillissement) of moeten saneren – en dus mensen ontslaan.

Ons inziens is het realistisch om te veronderstellen dat op het moment dat de overheid de regelingen stopzet er een groot probleem ontstaat. Dan gaat de meter lopen: terugbetaling van de opgelopen Belastingschuld (in 36 maanden) en terugbetaling van de opgeschorte rente en aflossingen (vooralsnog voor de zomer van 2022). En dat terwijl de reguliere belastingen, rentes en aflossingen ook worden hervat. In een markt die bovendien nog moet herstellen. Onze ervaring is bovendien dat veel van deze bedrijven magere winst marges en kasstromen hebben. Dubbele kasstromen zijn noodzakelijk om aan alle verplichtingen te voldoen. Is een zachte landing nog wel mogelijk?

Is er dan nog voldoende perspectief?

Ja wel, er is naar onze menig voldoende perspectief. Perspectief in die zin dat deze bedrijven een veel langere looptijd zouden kunnen krijgen om de achterstanden bij de Belastingdienst en Banken terug te betalen. Bijvoorbeeld door deze achterstanden in een betalingsregeling op maat van minimaal 5 jaar tot 10 jaar terug te kunnen betalen. Dat kan er voor zorgen dat bedrijven  geen probleem hebben met hun continuïteit als gevolg van een liquiditeitstekort.

Baeknet heeft een scan ontwikkeld om de kasstromen voor de komende periode helder inzichtelijk te maken. En is bovendien gespecialiseerd om betalings-regelingen te onderbouwen en te realiseren.

Kijk gerust op onze website www.baeknet.nl voor onze mensen en aanpak.

Nieuwe financiële crisis op komst?

Nieuwe financiële crisis op komst? Zo verlies je toch geen nachtrust.

(17 juli 2020)                                                                                                                                                               Auteur: Frans van den Broek MBA

 

Noodzaak

We horen het al een tijdje, maar nu lezen we het ook in de media: het monetaire verruimingsbeleid van de centrale banken wordt  beëindigd, opkoopfondsen bereiden zich voor op kerend economisch tij. De mondiale schuldenberg is maar liefst 4x zo hoog als in 2007 en de rente gaat omhoog. Alles wijst op een stevige correctie in de nabije toekomst.

Urgentie

Geen goed nieuws, maar wel fijn dat we worden gewaarschuwd. Dat geeft ons tijd om te reageren.     Dat is dan ook snel nodig, want het veranderen van de kansen vraagt vaak een investering, begrip in uw organisatie, gedragsaanpassingen, support van uw RvC, medewerking van externe partners, enz.   Natuurlijk heeft u van de vorige, diepingrijpende crisis geleerd als ondernemer. Uw bedrijf heeft overleefd en het gaat u nu goed, of uw bedrijf is failliet gegaan maar u heeft een beter fundament geschapen wat tegen een stootje kan, of u bent een nieuwe ondernemer en meent dat u verstandiger bent dan uw collega’s.

Nu zal, als de signalen op waarheid berusten, de tijd leren wie er gelijk heeft. Er is echter een goed alternatief zodat u het initiatief behoudt: Baeknet helpt vaak organisaties in nood, verhoogt hun weerstandsvermogen en heeft een goed meetmiddel om te zien of uw bedrijf crisis-proof is.

Wat is het?

Het meetmiddel is een scan die een van onze mensen uitvoert om te zien waar verdere verbetermogelijkheden in uw organisatie liggen. Maar ook waar de zwakke plekken in uw organisatie of bedrijfsvoering zitten wanneer het onder druk komt te staan.  Noem het maar een stress test.

Wat doet het?

In de scan kijken we naar uw product of dienst in combinatie met uw markt: zit de markt op uw product of dienst te wachten, bent u commercieel op top niveau, hoe verhoudt u zich ten opzichte van uw concurrent, benut u alle kansen op creatie van meerwaarde etc.?                                                                 We bekijken uw primair proces: is het doelmatig georganiseerd en worden de processen zo uitgevoerd dat de kansen op tijdige en juiste levering optimaal zijn, uw voorspelbaarheid naar de markt, en dragen de ondersteunende processen en uw verdere infrastructuur optimaal bij aan uw primaire processen? Wat kunt u beter zelf doen en wat zou beter worden uitbesteed? Waar laat u geld liggen?

Wat heb ik er aan?

Natuurlijk is de uitkomst van de scan geen ja of nee, maar een gedetailleerd advies hoe u het optreden van uw onderneming in de markt kunt verbeteren, welke producten/diensten het verschil kunnen maken in uw verdienmodel en waar de interne verbeterkansen liggen.

Deze conclusies en aanbevelingen voorzien we van een urgentieadvies: wat moet eerst, wat kan later. Dat noemen we bij Baeknet een zinvolle investering. Onze concrete aanbevelingen leveren u immers per ommegaande meer tastbare opbrengsten op dan wat onze inzet u kost.

Wat kost het?

Wij factureren in principe werkdagen en maken na ons kennismakingsgesprek, waarbij we samen met u de omvang en diepgang van ons werk bepalen, een heldere offerte. Hierbij zal u duidelijk worden dat u deze investering snel gaat terugverdienen.

Laat de crisis nu maar komen?

Uiteindelijk bepaalt het implementatietempo uw nachtrust. Hoe eerder de verbeteringen zijn geïmplementeerd, des te sneller zal uw organisatie en haar dienstverlening duurzaam zijn.

In principe kunt u veel, zo niet alle verbeterpunten zelf met uw team implementeren. Indien u dit liever onder onze aanvoering laat doen behoort dat eveneens tot de mogelijkheden.

Bent u reeds overtuigd van de robuustheid van uw bedrijfsoptreden, dan biedt deze scan voor u wellicht een interessant alternatief scenario. Twijfelt u echter, neem dan het zekere voor het onzekere en maak gebruik van de scan van Baeknet. Deze passen we al vele jaren toe en heeft zich in de praktijk bewezen.

Kijk gerust op onze website www.baeknet.nl voor onze mensen en aanpak.

© 2024 Baeknet

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑