Auteur: Frans van den Broek MBA

De echte problemen

In onze eerdere blogs gaven we al aan dat financiële problemen bij een onderneming vaak een reden voor de toezichthouder vormen om tot de inzet van een interim bestuurder over te gaan. Soms wordt het probleem geweten aan een zwakke financieel verantwoordelijke en moet ook deze het veld ruimen.

Naast slechte resultaten door uit de hand gelopen kosten is teruglopende omzet ook vaak een reden om de koers door een interimmer te laten bepalen, maar in alle gevallen vormen tegenvallende cijfers de noodzaak tot nieuw bloed in de top. Niet geheel onlogisch, want ondernemingen worden op financieel (top of bottom) resultaat afgerekend en cijfers worden immers verplicht gedeeld met de toezichthouders. Onderliggende problematiek wordt klein gehouden en feitelijkheden laten zich nu eenmaal gemakkelijker bespreken.

Een goede analyse betaalt zich terug

Gelukkig is er nagenoeg altijd tijd voor een goede analyse door de interim bestuurder. Zelfs als de nood het hoogst is (wij komen soms bij ondernemingen waarbij het maar zeer de vraag is of de salarissen aan het eind van de maand nog wel kunnen worden overgemaakt) komt er met de bank en de fiscus op basis van een adequaat reddingsplan en/of door onze goede naam bij de bank op basis van vertrouwen tijd beschikbaar voor een grondige analyse.

Met een bewezen methodiek snel tot de kern komen en prioriteiten stellen

Waar te beginnen? Immers: cijfers zijn het resultaat van één of meerdere onderliggende problemen. Het betreft meestal geen boekhoud- of liquiditeitsprobleem, maar er ligt een complexere problematiek aan ten grondslag. In Baeknet komt ruim 100 jaar ervaring in meer dan 150 opdrachten bij elkaar. Wij beschikken over een handzame en bewezen aanpak die snel tot de kern van de problemen komt en meteen de route bepaalt voor een snel herstel. In kritieke situaties erg handig in verband met die salarisbetalingen, weet u nog (en de openstaande rekeningen bij derden niet te vergeten). Deze analyse wordt verricht met een gedegen en bewezen methodiek, waarbij de boekhouding slechts een onderdeel is en er juist ook wordt gekeken naar andere grondoorzaken, zoals personeel en organisatie (bezetting, juiste persoon op de juiste plaats, samenwerking), bedrijfsvoering, processen etc.). Niet alles gelijker tijd, maar in de juiste volgorde. Wij hebben immers geleerd dat sommige factoren meer van invloed zijn dan andere, lees: het resultaat in omzet en kosten meer dan evenredig beïnvloeden. Mooi om te zien hoe in deze fase veel deelname vanuit de organisatie wordt ervaren: iedereen kent wel een oorzaak van het probleem en ziet dit als prioriteit om te worden aangepakt.

De COO aan zet: echt veranderen door naar de organisatie en de bedrijfsvoering te kijken

Als in eerste instantie de omvang van de problematiek is vastgesteld en in goed overleg met de belangrijkste interne spelers, klanten en eventueel leveranciers het plan van aanpak is vastgesteld worden de externe partijen bank en fiscus erbij betrokken, want je hebt altijd coalitiegenoten nodig. Duidelijk communiceren (medezeggenschap niet te vergeten voor hun mee denken en beïnvloeden én de toezichthouder i.v.m. het benodigd vertrouwen dat je van hen nodig hebt), een beroep op extra inzet doen, interne leiders verantwoordelijkheid en mandaat geven zijn dan zaken van groot belang. Alleen zo ontstaat een gedragen oplossing met een duurzaam karakter.

Al deze zaken vragen van een interim bestuurder zowel de visie (oplossing bedenken), als de overtuigingskracht (naar alle belanghebbenden en strijdmakkers) en mobiliserend vermogen (zorgen dat het gebeurt). Dat betekent dus echt veranderen met draagvlak in de organisatie en inzet van leiders. Deze bestuurder dient dus te beschikken over de algemene vaardigheden, alsmede over het vermogen om zelf leiding te geven aan de verandering. Het is dus de combinatie van het profiel van de CEO en de COO, Chief Operations Officer of Chief Organisational Officer.

Bij Baeknet vervullen we graag deze rol, hands on: geen dikke rapporten schrijven, maar inzicht bieden, vertrouwen wekken en leiding geven aan de verandering. We geloven ook dat bij veel MKB bedrijven de benodigde operations vaardigheden van de bestuurder van onderschat belang zijn. Vanuit die kwaliteiten wordt de organisatie immers opgezet en aangestuurd.

Baeknet vervult naast de rol van CEO/COO en CFO ook vaak de rol van toezichthouder en begrijpt dus ook hoe daar het inzicht dient te worden gegeven en rust dient te worden bewaard.

Benieuwd hoe Baeknet visie en leiderschap biedt?

Hoe we een to-the-point analyse doen, een plan ontwikkelen met intern en extern draagvlak, enthousiasme voor deelname aan de verandering creëren, de pijn acceptabel maken? Neem dan gerust contact met ons op.