(5-11-2016)
Auteur: Frans van den Broek MBA

Managementgoeroe is een beroep waarin je oud kunt worden, maar het was Michael Hammer niet gegund. Een paar jaar geleden overleed hij aan een hersenbloeding op 60-jarige leeftijd. Erg jammer. Vooral nu er net een crisis is.

Michael Hammer werd wereldberoemd in de jaren negentig met het idee van business reengineering. Reengineering draait om de vraag: ‘Stel dat je met al je kennis en ervaring vandaag opnieuw zou beginnen met je bedrijf, zou je het dan weer precies net zo inrichten?’

Veel ondernemers is het gegund een nieuw bedrijf te starten en van hun ervaringen gebruik te maken. De meesten, en zeker directies in loondienst, hebben deze luxe niet.

Zij dienen hun bedrijf zodanig aan te passen dat er een flexibel apparaat ontstaat om in de snel veranderende markt te kunnen scoren. Dat vraagt veel van de organisatie, processen en hulpmiddelen. Die vormen namelijk op enig moment een gegeven.

De oplossing die vaak wordt verkozen is die van verbeteren. Met de focus op het bedrijf gaat men de route van Operational Excellence, ofwel het doelmatig inrichten en efficiënt uitvoeren. Deze aanpak leidt bijna altijd tot verbeteringen indien er een goede methodiek wordt gekozen en/of omdat er gewoonweg nog veel blijkt te verbeteren.

BAEKnet heeft niets tegen verbeteracties, maar gelooft eendachtig het gedachtegoed van Hammer meer in stevige aanpassingen/veranderingen. Dit om een aantal redenen:

–          verbetermanagement is vaak gericht op het bereiken van efficiency en betekent niet zelden te weinig voor de klant

–          vaak worden kosten erdoor verlaagd maar het bedrijf wordt niet flexibeler, juist eerder rigide

–          de inspanning is vaak onevenredig groot ten opzichte van de te behalen resultaten.

Daarnaast is het niet realistisch als een reeds uitgeklede organisatie, die worstelt om tijdens deze lastige economische tijden het hoofd boven water te houden, wordt opgezadeld met een enorme efficiency opdracht die vraagt om veel extra inspanning bovenop de reeds grote werkdruk.

BAEKnet gaat uit van de markt en wat deze vraagt. Niet onlogisch, want klanten betalen de rekening voor de voortgebrachte diensten en producten. Vanuit deze marktfocus wordt terug naar binnen gekeken. De oplossing bestaat dan uit een stoere herinrichting. Grotere stappen dan bij verbeterprojecten dus. Deze zijn onontkoombaar, omdat er immers een vernieuwd bedrijf moet ontstaan. Hierbij worden bedrijven georganiseerd rond klantgerichte processen en niet rond functionele afdelingen. Dus niet: marketingmensen bij marketingmensen en p&o’ers bij p&o’ers, maar juist een mix van functies gegroepeerd rond telkens één helder proces voor telkens één duidelijke klantengroep. Geen gefragmenteerde afdelingen die alleen op hun deeltaak focussen, maar mensen die allemaal weten om welk einddoel het gaat. Indien er veel verschillende klantgerichte processen bestaan of het een klein bedrijf betreft, dient de opdracht van iedere afdeling te zijn om een gerichte bijdrage te leveren aan het behalen van het resultaat in de markt. Daar wordt die afdeling dan op gemeten en gewaardeerd.

Een bedrijf echt reengineeren is niet gemakkelijk. Het vraagt visie, lef en verandervermogen. Het gaat alleen wanneer iedereen ervan is doordrongen dat er nu écht iets moet gebeuren. Heeft u de visie? Of in elk geval het lef? De veranderprofessionals van BAEKnet helpen u dan graag bij het ontwikkelen van die visie en leveren eveneens het verandervermogen. Never waste a good crisis!