Jaar: J

Nieuwe financiële crisis op komst?

Nieuwe financiële crisis op komst? Zo verlies je toch geen nachtrust.

(17 juli 2018)                                                                                                                                                                  Auteur: Frans van den Broek MBA

 

Noodzaak

We horen het al een tijdje, maar nu lezen we het ook in de media: het monetaire verruimingsbeleid van de centrale banken wordt  beëindigd, opkoopfondsen bereiden zich voor op kerend economisch tij. De mondiale schuldenberg is maar liefst 4x zo hoog als in 2007 en de rente gaat omhoog. Alles wijst op een stevige correctie in de nabije toekomst.

Urgentie

Geen goed nieuws, maar wel fijn dat we worden gewaarschuwd. Dat geeft ons tijd om te reageren.     Dat is dan ook snel nodig, want het veranderen van de kansen vraagt vaak een investering, begrip in uw organisatie, gedragsaanpassingen, support van uw RvC, medewerking van externe partners, enz.   Natuurlijk heeft u van de vorige, diepingrijpende crisis geleerd als ondernemer. Uw bedrijf heeft overleefd en het gaat u nu goed, of uw bedrijf is failliet gegaan maar u heeft een beter fundament geschapen wat tegen een stootje kan, of u bent een nieuwe ondernemer en meent dat u verstandiger bent dan uw collega’s.

Nu zal, als de signalen op waarheid berusten, de tijd leren wie er gelijk heeft. Er is echter een goed alternatief zodat u het initiatief behoudt: Baeknet helpt vaak organisaties in nood, verhoogt hun weerstandsvermogen en heeft een goed meetmiddel om te zien of uw bedrijf crisis-proof is.

Wat is het?

Het meetmiddel is een scan die een van onze mensen uitvoert om te zien waar verdere verbetermogelijkheden in uw organisatie liggen. Maar ook waar de zwakke plekken in uw organisatie of bedrijfsvoering zitten wanneer het onder druk komt te staan.  Noem het maar een stress test.

Wat doet het?

In de scan kijken we naar uw product of dienst in combinatie met uw markt: zit de markt op uw product of dienst te wachten, bent u commercieel op top niveau, hoe verhoudt u zich ten opzichte van uw concurrent, benut u alle kansen op creatie van meerwaarde etc.?                                                                 We bekijken uw primair proces: is het doelmatig georganiseerd en worden de processen zo uitgevoerd dat de kansen op tijdige en juiste levering optimaal zijn, uw voorspelbaarheid naar de markt, en dragen de ondersteunende processen en uw verdere infrastructuur optimaal bij aan uw primaire processen? Wat kunt u beter zelf doen en wat zou beter worden uitbesteed? Waar laat u geld liggen?

Wat heb ik er aan?

Natuurlijk is de uitkomst van de scan geen ja of nee, maar een gedetailleerd advies hoe u het optreden van uw onderneming in de markt kunt verbeteren, welke producten/diensten het verschil kunnen maken in uw verdienmodel en waar de interne verbeterkansen liggen.

Deze conclusies en aanbevelingen voorzien we van een urgentieadvies: wat moet eerst, wat kan later. Dat noemen we bij Baeknet een zinvolle investering. Onze concrete aanbevelingen leveren u immers per ommegaande meer tastbare opbrengsten op dan wat onze inzet u kost.

Wat kost het?

Wij factureren in principe werkdagen en maken na ons kennismakingsgesprek, waarbij we samen met u de omvang en diepgang van ons werk bepalen, een heldere offerte. Hierbij zal u duidelijk worden dat u deze investering snel gaat terugverdienen.

Laat de crisis nu maar komen?

Uiteindelijk bepaalt het implementatietempo uw nachtrust. Hoe eerder de verbeteringen zijn geïmplementeerd, des te sneller zal uw organisatie en haar dienstverlening duurzaam zijn.

In principe kunt u veel, zo niet alle verbeterpunten zelf met uw team implementeren. Indien u dit liever onder onze aanvoering laat doen behoort dat eveneens tot de mogelijkheden.

Bent u reeds overtuigd van de robuustheid van uw bedrijfsoptreden, dan biedt deze scan voor u wellicht een interessant alternatief scenario. Twijfelt u echter, neem dan het zekere voor het onzekere en maak gebruik van de scan van Baeknet. Deze passen we al vele jaren toe en heeft zich in de praktijk bewezen.

Kijk gerust op onze website www.baeknet.nl voor onze mensen en aanpak.

Financiële problemen…. en nu?

Auteur: Frans van den Broek MBA

De echte problemen

In onze eerdere blogs gaven we al aan dat financiële problemen bij een onderneming vaak een reden voor de toezichthouder vormen om tot de inzet van een interim bestuurder over te gaan. Soms wordt het probleem geweten aan een zwakke financieel verantwoordelijke en moet ook deze het veld ruimen.

Naast slechte resultaten door uit de hand gelopen kosten is teruglopende omzet ook vaak een reden om de koers door een interimmer te laten bepalen, maar in alle gevallen vormen tegenvallende cijfers de noodzaak tot nieuw bloed in de top. Niet geheel onlogisch, want ondernemingen worden op financieel (top of bottom) resultaat afgerekend en cijfers worden immers verplicht gedeeld met de toezichthouders. Onderliggende problematiek wordt klein gehouden en feitelijkheden laten zich nu eenmaal gemakkelijker bespreken.

Een goede analyse betaalt zich terug

Gelukkig is er nagenoeg altijd tijd voor een goede analyse door de interim bestuurder. Zelfs als de nood het hoogst is (wij komen soms bij ondernemingen waarbij het maar zeer de vraag is of de salarissen aan het eind van de maand nog wel kunnen worden overgemaakt) komt er met de bank en de fiscus op basis van een adequaat reddingsplan en/of door onze goede naam bij de bank op basis van vertrouwen tijd beschikbaar voor een grondige analyse.

Met een bewezen methodiek snel tot de kern komen en prioriteiten stellen

Waar te beginnen? Immers: cijfers zijn het resultaat van één of meerdere onderliggende problemen. Het betreft meestal geen boekhoud- of liquiditeitsprobleem, maar er ligt een complexere problematiek aan ten grondslag. In Baeknet komt ruim 100 jaar ervaring in meer dan 150 opdrachten bij elkaar. Wij beschikken over een handzame en bewezen aanpak die snel tot de kern van de problemen komt en meteen de route bepaalt voor een snel herstel. In kritieke situaties erg handig in verband met die salarisbetalingen, weet u nog (en de openstaande rekeningen bij derden niet te vergeten). Deze analyse wordt verricht met een gedegen en bewezen methodiek, waarbij de boekhouding slechts een onderdeel is en er juist ook wordt gekeken naar andere grondoorzaken, zoals personeel en organisatie (bezetting, juiste persoon op de juiste plaats, samenwerking), bedrijfsvoering, processen etc.). Niet alles gelijker tijd, maar in de juiste volgorde. Wij hebben immers geleerd dat sommige factoren meer van invloed zijn dan andere, lees: het resultaat in omzet en kosten meer dan evenredig beïnvloeden. Mooi om te zien hoe in deze fase veel deelname vanuit de organisatie wordt ervaren: iedereen kent wel een oorzaak van het probleem en ziet dit als prioriteit om te worden aangepakt.

De COO aan zet: echt veranderen door naar de organisatie en de bedrijfsvoering te kijken

Als in eerste instantie de omvang van de problematiek is vastgesteld en in goed overleg met de belangrijkste interne spelers, klanten en eventueel leveranciers het plan van aanpak is vastgesteld worden de externe partijen bank en fiscus erbij betrokken, want je hebt altijd coalitiegenoten nodig. Duidelijk communiceren (medezeggenschap niet te vergeten voor hun mee denken en beïnvloeden én de toezichthouder i.v.m. het benodigd vertrouwen dat je van hen nodig hebt), een beroep op extra inzet doen, interne leiders verantwoordelijkheid en mandaat geven zijn dan zaken van groot belang. Alleen zo ontstaat een gedragen oplossing met een duurzaam karakter.

Al deze zaken vragen van een interim bestuurder zowel de visie (oplossing bedenken), als de overtuigingskracht (naar alle belanghebbenden en strijdmakkers) en mobiliserend vermogen (zorgen dat het gebeurt). Dat betekent dus echt veranderen met draagvlak in de organisatie en inzet van leiders. Deze bestuurder dient dus te beschikken over de algemene vaardigheden, alsmede over het vermogen om zelf leiding te geven aan de verandering. Het is dus de combinatie van het profiel van de CEO en de COO, Chief Operations Officer of Chief Organisational Officer.

Bij Baeknet vervullen we graag deze rol, hands on: geen dikke rapporten schrijven, maar inzicht bieden, vertrouwen wekken en leiding geven aan de verandering. We geloven ook dat bij veel MKB bedrijven de benodigde operations vaardigheden van de bestuurder van onderschat belang zijn. Vanuit die kwaliteiten wordt de organisatie immers opgezet en aangestuurd.

Baeknet vervult naast de rol van CEO/COO en CFO ook vaak de rol van toezichthouder en begrijpt dus ook hoe daar het inzicht dient te worden gegeven en rust dient te worden bewaard.

Benieuwd hoe Baeknet visie en leiderschap biedt?

Hoe we een to-the-point analyse doen, een plan ontwikkelen met intern en extern draagvlak, enthousiasme voor deelname aan de verandering creëren, de pijn acceptabel maken? Neem dan gerust contact met ons op.

© 2020 Baeknet

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑