(2/28/2019)
Auteur: Frans van den Broek

Tips voor succesvolle organisatieverandering

Tijden van marktkrimp en daaraan gerelateerde bedrijfsvraagstukken vragen om bezinning,
om anders denken. Of de oplossing nu om strategische heroriëntatie, herstructurering, versterking van klant-focus of kostenbesparingen vraagt, succesvol veranderen doe je niet zo maar.

Waar gaat het mis?
Over hoe organisaties succesvol (te) veranderen zijn boeken vol geschreven en vele visies en methodieken uitgewerkt. Desondanks blijkt de praktijk weerbarstig en slagen veranderingen vaak slechts gedeeltelijk, bijvoorbeeld door het idee dat verandering een product is in plaats van een proces, of door ineffectief leiderschap en te weinig betrokkenheid van hulptroepen of stakeholders.

Wat is dan een succesvolle verandering? 

Bij Baeknet geloven we dat een organisatieverandering succesvol is als hij tenminste
aan de volgende criteria voldoet:
1. Is consistent met / draagt bij aan de missie, strategie en waarden van de organisatie: het is geen nieuw inzicht maar een logische uitwerking
2. Is gedragendoor alle stakeholders: twijfelaars en tegenstanders dienen te worden overtuigd
3. Is voldoende blijvend en leidt ook tot versterking van het verander- en innovatief vermogen van de organisatie: naast leiderschap met een visie en het vermogen om door te pakken is een wendbare organisatie nodig om continue aan te passen aan nieuwe verwachtingen in de markt

Wat is nodig voor succesvolle verandering?
Er is geen standaardrecept voor succesvolle organisatieverandering, maar de volgende factoren blijken steeds weer van eminent belang:
1. Het overtuigen van de organisatie
Noodzaak en urgentie, er moet gehandeld worden en wel nu, niet handelen of uitstel leidt
tot een aanzienlijk kleinere slaagkans.
2. Korte en iteratieve verandercycli.
Geen wollige verhalen en lange reizen, maar een duidelijk strijdplan met milestones en heldere doelstellingen zodat je kunt evalueren, bijsturen, op adem komen en weer verder kijken.
3. Commitment.
Actieve deelnemers benoemen zodat het resultaat van iedereen wordt.
4. Een goede aansturing van de verandering.
Alles staat en valt met goed leiderschap. Er dient een boegbeeld te worden aangesteld met mandaat. Geen uitvoerder, maar een leider met visie en daadkracht die kan mobiliseren.

Tot slot
Harder werken is een manier om tot betere prestaties te komen, evenals verbeterprojecten. Bij Baeknet geloven we echter in veranderprocessen die tot wezenlijke resultaten leiden. Ze maken in weerbarstige tijden het verschil tussen goede bedoelingen en echte successen. We praten er graag met u over en nemen bij voorkeur het voortouw in dergelijke trajecten, zodat het geen avontuur wordt maar een nieuwe realiteit.