29-12-2016
Auteur: Frans van den Broek MBA

Fuseren is een complex en delicaat proces: onderzoek toont aan dat van elke drie fusies slechts één als succesvol wordt ervaren, twee van de drie fusies stellen achteraf teleur. Deze teleurstellingen vinden hun basis in foute inschattingen over de waarde of prestatievermogen en/of cultuur van de andere partij en te hoge verwachtingen, onderschatte randvoorwaarden, onvoldoende voorbereiding van het fusie- en/of integratietraject en matig projectmanagement tijdens de implementatie. Hoewel veel organisaties over een kundig managementteam beschikken, ontbreekt het vaak aan fusie- en integratie-ervaring of goed leiderschap en een voorgedefinieerde aanpak van het fusietraject, met flexibiliteit waar nodig.Toch kunnen fusies en integraties van organisaties veel winst opleveren. Door het samengaan van partijen kan de marktpositie verstevigd worden, maar kunnen er ook in de operatie grote voordelen worden behaald. Hierbij valt te denken aan kwaliteitsvoordelen/best practices en het beste systeem inzetten voor beide partijen maar ook aan efficiëntievoordelen: je heb immers maar één directeur nodig, één kantoor of logistiek centrum en je realiseert schaalvoordelen op inkoopgebied.

Middels integraties wordt veel winst behaald, mits goed georganiseerd en uitgevoerd.
BAEKnet werkt hands-on en voorziet haar opdrachtgevers van structuur en handvatten om een fusie- en integratie traject goed voor te bereiden en vervolgens te managen, zowel inhoudelijk als op het gebied van emotie. De opdrachtgever voert vervolgens zelf de fusie of integratie door of kan BAEKnet inzetten als leider, begeleider, adviseur of klankbord. In de rol van leider regisseert BAEKnet de stroom van informatie en belangen tot een juiste samenhang en stemt alle individuele bijdragen goed en op het juiste moment op elkaar af. Het proces van aankoop, fusie en integratie is immers niet alleen complex, energie- en tijdrovend, maar ook vol valkuilen en verdient een onafhankelijke, integere en ondernemende leider of raadgever.

BAEKnet gelooft in duurzame integraties, geen snelle oplossingen. Het samenvoegen van organisaties of organisatieonderdelen gaat immers over het samenvoegen van kwaliteiten én culturen. De erkenning daarvan en vervolgens het optimaal organiseren en uitnutten leidt tot gewenste resultaten voor alle belanghebbenden en draagt bij tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Referenties:

–      MKB bedrijven en multinationals
–      Nutsbedrijven
–      Gemeenten en hogere overheden
–      Uitvoeringsinstanties