Auteur: Taco Hendriksz

Een aantal weken geleden had mijn netwerk club een meeting met als onderwerp “hoe gaan ondernemers om met de crisis”. Mij was gevraagd een van de discussie tafels te leiden.
De vraag die ik tijdens de sessie stelde aan de ondernemers was de volgende:

Hoe is het mogelijk dat ondernemingen die al langere tijd bestaan en worden geleid door verstandige en ervaren mensen toch failliet gaan?

Er was een levendige discussie over dit onderwerp. Het ging niet alleen over de cijfertjes, maar ook over de emotie tijdens de, zoals ik dat noem, “kwart voor twaalf situatie”.

Een van de deelnemers vertelde ons dat zij in de laatste fase voor het uiteindelijke faillissement een plan van aanpak hadden. Echter, daar werd niet strak de hand aangehouden, de leden van
het management team spraken elkaar er onvoldoende op aan. Daarbij kwam dat de management informatie uit de organisatie onvoldoende van kwaliteit was om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Uiteindelijk kwam de organisatie in acute liquiditeitsproblemen en bleek een faillissement onafwendbaar.

Maar ook al zijn de signalen over de ernst van de situatie wel duidelijk, dan nog bleek het management niet in alle gevallen in staat om adequaat bij te sturen en in te grijpen. Enerzijds
door de onbekendheid met de situatie: de meeste ondernemers die ik sprak waren totaal onbekend met een situatie van down sizing/reorganisatie van de onderneming. Anderzijds was er in een aantal gevallen ook sprake van een sterke emotionele barrière om van collegae afscheid te nemen (“hij werkt hier al 20 jaar”).

Mijn conclusie op de vraag waarom ondernemingen geleid door verstandige mensen uiteindelijke toch failliet kunnen gaan:
1.  Inadequate signalen uit de organisatie, onvoldoende management informatie;
2.  Onbekendheid met de situatie, hoe werkt een reorganisatie, waar moet je dan aan denken;
3.  Emotionele aspecten: je collega niet aanspreken op de gemaakte afspraken en daarnaast ondernemers /DGA’s die enorm opzien tegen de confrontatie met hun medewerkers.

Bovenstaande situaties zijn te voorkomen door je op een goede manier te laten assisteren. Niet een duurbetaalde consultant die een rapport schrijft, maar een hands on oplossingsgerichte adviseur die samen met u en de organisatie de acute pijnpunten signaleert, die communiceert met de betrokken partijen (intern maar ook extern zoals banken en overige crediteurs) en zo samen met de organisatie een succesvol veranderproces realiseert.

De mensen van Baeknet zijn gewend om snel te schakelen. Zij kennen bovenstaande situaties en kunnen u uitstekend van dienst zijn.
Voor meer informatie kunt u elders op deze website terecht.